Professor

Avg Salary: 
75 200
Avg Raise: 
2.80
Count: 
26
Avg Total Compensation: 
104 900
Salary Equality: 
99.20
College Name: 
PCT Tenured: 
100
FTFaculty Men: 
15
FTFaculty Women: 
11
Avg Salary Men: 
75 400
Avg Salary Women: 
74 800
Category: 
Professor Category ID: 
FULL PROFESSORS-193283
Survey Details: 
Avg Salary: 
75 200
Avg Raise: 
2.80
Count: 
26
Avg Total Compensation: 
104 900
Salary Equality: 
99.20
PCT Tenured: 
100
FTFaculty Men: 
15
FTFaculty Women: 
11
Avg Salary Men: 
75 400
Avg Salary Women : 
74 800
Professer Udetails: 
FULL PROFESSORS-193283-2015-16
Professor Category: 
FULL PROFESSORS
Professor College Name: 
Mohawk Valley CC
year: 
Professor College Code: 
193283
College Code: 
193283
Back to Top