Professor

Avg Salary: 
76 800
Avg Raise: 
2.50
Count: 
35
Avg Total Compensation: 
107 700
Salary Equality: 
99.40
College Name: 
PCT Tenured: 
100
FTFaculty Men: 
21
FTFaculty Women: 
14
Avg Salary Men: 
77 000
Avg Salary Women: 
76 600
Category: 
Professor Category ID: 
FULL PROFESSORS-208318
Survey Details: 
Avg Salary: 
76 800
Avg Raise: 
2.50
Count: 
35
Avg Total Compensation: 
107 700
Salary Equality: 
99.40
PCT Tenured: 
100
FTFaculty Men: 
21
FTFaculty Women: 
14
Avg Salary Men: 
77 000
Avg Salary Women : 
76 600
Professer Udetails: 
FULL PROFESSORS-208318-2015-16
Professor Category: 
FULL PROFESSORS
Professor College Name: 
Central Oregon CC
year: 
Professor College Code: 
208318
College Code: 
208318
Back to Top