Professor

Avg Salary: 
183 900
Avg Raise: 
5.80
Count: 
361
Avg Total Compensation: 
235 200
Salary Equality: 
91.60
College Name: 
PCT Tenured: 
88
FTFaculty Men: 
237
FTFaculty Women: 
124
Avg Salary Men: 
189 300
Avg Salary Women: 
173 500
Category: 
Professor Category ID: 
FULL PROFESSORS-139658
Survey Details: 
Avg Salary: 
166 400
Avg Raise: 
3.10
Count: 
340
Avg Total Compensation: 
213 500
Salary Equality: 
87.20
PCT Tenured: 
92
FTFaculty Men: 
233
FTFaculty Women: 
107
Avg Salary Men: 
173 400
Avg Salary Women : 
151 200
Professer Udetails: 
FULL PROFESSORS-139658-2015-16
Professor Category: 
FULL PROFESSORS
Professor College Name: 
Emory U
year: 
Professor College Code: 
139658
Avg Salary: 
172 000
Avg Raise: 
3.80
Count: 
347
Avg Total Compensation: 
222 700
Salary Equality: 
88.30
PCT Tenured: 
92
FTFaculty Men: 
235
FTFaculty Women: 
112
Avg Salary Men: 
178 800
Avg Salary Women : 
157 800
Professer Udetails: 
FULL PROFESSORS-139658-2016-17
Professor Category: 
FULL PROFESSORS
Professor College Name: 
Emory U
year: 
Professor College Code: 
139658
Avg Salary: 
177 300
Avg Raise: 
4.20
Count: 
348
Avg Total Compensation: 
239 100
Salary Equality: 
90.10
PCT Tenured: 
93
FTFaculty Men: 
235
FTFaculty Women: 
113
Avg Salary Men: 
183 200
Avg Salary Women : 
165 000
Professer Udetails: 
FULL PROFESSORS-139658-2017-18
Professor Category: 
FULL PROFESSORS
Professor College Name: 
Emory University
year: 
Professor College Code: 
139658
PCT NON Tenured: 
7
Avg Salary: 
183 900
Avg Raise: 
5.80
Count: 
361
Avg Total Compensation: 
235 200
Salary Equality: 
91.60
PCT Tenured: 
88
FTFaculty Men: 
237
FTFaculty Women: 
124
Avg Salary Men: 
189 300
Avg Salary Women : 
173 500
Professer Udetails: 
FULL PROFESSORS-139658-2018-19
Professor Category: 
FULL PROFESSORS
Professor College Name: 
Emory University
year: 
Professor College Code: 
139658
PCT NON Tenured: 
11
College Code: 
139658
PCT NON Tenured: 
11
Back to Top