Professor

Avg Salary: 
103 600
Avg Raise: 
5.40
Count: 
27
Avg Total Compensation: 
131 200
Salary Equality: 
92.90
College Name: 
PCT Tenured: 
96
FTFaculty Men: 
20
FTFaculty Women: 
7
Avg Salary Men: 
105 600
Avg Salary Women: 
98 100
Category: 
Professor Category ID: 
FULL PROFESSORS-213598
Survey Details: 
Avg Salary: 
99 400
Avg Raise: 
0.90
Count: 
27
Avg Total Compensation: 
107 900
Salary Equality: 
97.20
PCT Tenured: 
100
FTFaculty Men: 
21
FTFaculty Women: 
6
Avg Salary Men: 
100 000
Avg Salary Women : 
97 200
Professer Udetails: 
FULL PROFESSORS-213598-2017-18
Professor Category: 
FULL PROFESSORS
Professor College Name: 
Lincoln University
year: 
Professor College Code: 
213598
PCT NON Tenured: 
0
Avg Salary: 
103 600
Avg Raise: 
5.40
Count: 
27
Avg Total Compensation: 
131 200
Salary Equality: 
92.90
PCT Tenured: 
96
FTFaculty Men: 
20
FTFaculty Women: 
7
Avg Salary Men: 
105 600
Avg Salary Women : 
98 100
Professer Udetails: 
FULL PROFESSORS-213598-2018-19
Professor Category: 
FULL PROFESSORS
Professor College Name: 
Lincoln University
year: 
Professor College Code: 
213598
PCT NON Tenured: 
0
College Code: 
213598
PCT NON Tenured: 
0
Back to Top